Ukončení členství v ANDE - ANDE

Ukončení členství v ANDE

17.12.2018

Asociace nezávislých dodavatelů energií vyloučila společnost Energy Trading Services s.r.o. (dále jen ETS) jako člena asociace. Důvodem je nekorektní postup při ukončení smluv o dodávce elektřiny, kterou měla uzavřenou s několika členy ANDE a dalšími obchodníky.

ANDE si členy pečlivě vybírá a sleduje chování svých členů na trhu a vůči odběratelům.

Při nedodržování podmínek korektního chování je ANDE nuceno přistoupit k napomenutí nebo i k vyloučení člena.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.