Novým členem ANDE je od 1.11.2023 bezDodavatele a.s. - ANDE

Novým členem ANDE je od 1.11.2023 bezDodavatele a.s.

15.11.2023

Společnost bezDodavatele je energetický start-up, který vstoupil na trh v roce 2020 s cílem pomoci nastartovat novou energetiku umožněním domácnostem nakupovat silovou elektřinu a plyn transparentně, srozumitelně a za aktuální tržní cenu a tím zároveň položit základy pro aktivní zapojení zákazníků a prosumerů do energetického systému. Společnost se zaměřuje na pořízení elektřiny z obnovitelných zdrojů přímo od českých výrobců a snaží se minimalizovat dopady energetiky na životní prostředí i u zemního plynu kompenzací emisí podporou projektů tzv. „uhlíkového offsetu“ od Organizace Spojených Národů, které naopak přispívají ke snížení CO2 v ovzduší. Skrze tyto principy a hodnoty, ke kterým se hlásí, prosazují je, realizují, a které jejich zákazníci přijímají, tvoří přirozenou komunitu. Institucionalizace energetických komunit v české legislativě jako nedílné součásti nové energetiky dává příležitost nabídnout stávajícím i budoucím zákazníkům další produkty a služby, které jim pomohou být více soběstační a nezávislí na velkých dodavatelích. Možností, jak se aktivně podílet na změnách energetického prostředí je i účast v asociacích, které spoluutvářejí tržní prostředí. Rozhodnutí pro členství v ANDE je proto přirozeným a logickým krokem k naplnění mise společnosti bezDodavatele.Copyright © 2023. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.