ANDE připravuje své členy na nové nařízení GDPR - ANDE

ANDE připravuje své členy na nové nařízení GDPR

24.08.2018

Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) uspořádala ve spolupráci s advokátní kanceláří bpv BRAUN PARTNERS v polovině března seminář zaměřený na nové evropské nařízení „General Data Protection Regulation“ (Nařízení) související s ochranou osobních údajů, které nabude účinnosti 25.5.2018. Účastníci semináře měli možnost získat konkrétní přehled o povinnostech, které budou v rámci zpracovávání osobních údajů muset nově plnit.

Seminář byl určen pro obchodní společnosti patřící do Asociace nezávislých dodavatelů energie ANDE, které jsou stejně jako ostatní společnosti nakládající s osobními údaji svých klientů, zákazníků či zaměstnanců povinny se tímto nařízením začít řídit.

Seminářem provázel advokát a partner advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS, Mgr. Jiří Bárta, LL.M.

V úvodní části podal Mgr. David Burian z Úřadu na Ochranu Osobních údajů účastníkům přehled nově vytvořených nástrojů a institutů GDPR a také poukázal na nárůst významu daného Nařízení kvůli riziku vysokých sankcí a širším kompetencím dozorových úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V druhé části semináře přispěla Mgr. Zuzana Radičová z Raiffeisen Stavební Spořitelny prezentací, ve které přítomné zasvětila do povinností správce v rámci jeho činností, a zároveň podrobně přiblížila nové požadavky na dokumentaci a také povinnost vést o zpracování přesné záznamy. Na závěr svého příspěvku paní Radičová přidala svá doporučení související s efektivní implementací GDPR ve společnosti.

V posledním bloku semináře Mgr. Gabriela Jiráková, advokátka z bpv Braun Partners, posluchačům přiblížila institut pověřence pro ochranu osobních údajů, požadavky na jeho kvalifikaci a povinnosti, které pro správce z této funkce vyplývají. Následně s účastníky řešila případy, kdy je společnost povinná ohlásit narušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Seminář již od počátku probíhal formou diskuze, kdy posluchači s přednášejícími probírali konkrétní situace, které jim v této souvislosti přišly na zřetel. Pan Václav Derfl dodává: „V rámci ANDE se snažíme poskytnout svým členům podporu při řešení GDPR, což je velká výzva nadcházejícího období nejen pro dodavatele energií.“

Za ANDE: Ing. Václav Derfl, předseda výkonné rady, 12.4.2017
Kontakty: derfl@ande.cz, tel. 724 636 024Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.